Memmert HCP 246 Humidity Chamber

 
 
 
Memmert HCP Humity Chamber

  • Capacity (cu ft): 8.6
  • Temp range: With humidity: 68 to 194°F (20 to 90°C) Without humidity: 68 to 320°F (20 to 160°C)
  • Capacity (Liters): 246
  • Humidity range: 20 to 95%
  • Humidity resolution: 0.5%